Factoring Albania

    AL l EN l Webmail 

http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.1gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.2gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.3gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.4gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.5gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.6gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.9gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.10gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.11gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.12gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.12gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.12gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.15gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.17gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.17gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.17gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.21gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.22gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.25gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.26gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.27gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.30gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.31gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
http://factoringalbania.al/modules/mod_image_show_gk4/cache/factoring-slide.32gk-is-157.jpglink
«
»

Të drejtat e autorit

Përdorimi i faqes së internetit të Factoring Albania 

Tekstet e shfaqura në këtë faqe interneti kanë si qëllim vetëm informimin.  Factoring Albania  nuk është përgjegjës për gabime të mundshme, mosveprimeve të llojeve të ndryshme, apo cdo lloj dëmi, direkt, indirekt apo aksidental që mund të rezultojë nga leximi ose përdorimi i materialeve të publikuara, ose të cdo llojë forme tjetër përmbajtjeje të pranishme në faqe ose për aksesin apo përdorimin e materialeve të përmbajtura në faqet e listuar ose bashkangjitura.  Factoring Albania  rezervon të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen e faqes dhe njoftimeve në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. 

Të drejtat e autorit. 

Përmbajtja e faqes - skripti, grafika, tekst, tabelave, imazheve, tingujve, dhe të gjitha informacioneve të tjera të paraqitura në çdo lloj forme - janë të mbrojtura sipas legjislacionit mbi pronën intelektuale. Çdo produkt ose kompani të përmendur në këtë faqe janë marka tregtare të pronarëve përkatës ose të mbajtësit të tyre dhe mund të jenë të mbrojtura nga patenta dhe / ose të drejtat e autorit të dhëna ose të regjistruara nga autoritetet. Çdo shkelje do të ndiqen penalisht në gjykatat kompetente. 

Aksesi në faqet e lidhura

Factoring Albania nuk ka përgjegjësi për faqet e jashtme, të cilat mund të hapen nëpërmjet lidhjeve të përmbajtura në faqen e saj, të siguruara si një shërbim për përdoruesit e rrjetit pa përfshirë miratimin e këtyre vendeve/kompanive/ agjensive etj.

Privatësia

Të dhënat e vendosura në faqen e internetit të  Factoring Albania  do të trajtohen sic kërkohet nga ligjet e privatësisë. Të dhënat personale shfaqen vetëm për kohën e nevojshme për të arritur qëllimet për të cilat ato janë mbledhur. Përdoruesit që kanë dhënë të dhënat e tyre në faqen e internetit të  Factoring Albania  do të ketë të drejtë në çdo kohë për të kontrolluar saktësinë e tyre.

Partner Membership

BCR Publishing

   Neourosoft

Kryesore Rreth nesh Ligjore Shërbimet Pyetjet Kontakte                                                                        Te gjitha te drejtat rezervuar © Albanian Factoring 2012